Trĩ xanh con - Bảng giá, nuôi chim trĩ xanh

Nuôi chim trĩ trở thành mô hình kinh doanh thu lại nguồn lợi nhuận ổn định. Đã có nhiều hộ gia đình thay đổi, áp dụng mô hình kinh tế này. ThichNuoiChim.Com xin gửi tới các bác bảng giá trĩ xanh con thuần chủng giống,  chim trĩ xanh lai F1 giống năm 2018 từ Hatthocvang.com.
tri-xanh-con
Trĩ xanh con

TRĨ XANH CON

Bảng giá có giá trị kể tử ngày 22/03/2018. Báo giá dưới là giá giao ngay tại trang trại, chưa bao gồm chi phí đóng kiện, chi phí vận chuyển và các chi phí khác.

GIÁ BÁN: CHIM TRĨ XANH THUẦN CHỦNG - CHIM TRĨ XANH LAI F1
Stt
Độ tuổi Chim trĩ xanh
thuần chủng (VND)
Chim trĩ xanh
lai F1 (VND)
Ghi chú
1
Trứng chim xanh thuần chủng giống (quả) 45.000 /Quả 18.000 /Quả
2
Chim  xanh thuần chủng non mới nở 90.000 /Con 36.000 /Con
3
Chim  xanh thuần chủng non 1 tuần tuổi 117.000 /Con 45.000 /Con Đã nhỏ mắt, mũi Vaccin lasota (lần 1).
4
Chim non 2 tuần tuổi 135.000 /Con 63.000 /Con Vaccin lasota (lần 2) và Uống vaccin Gum.
5
Chim  xanh thuần chủng nhỡ 1 tháng tuổi 171.000 /Con 81.000 /Con
6
Chim  xanh thuần chủng nhỡ 2 tháng tuổi 306.000 /Con 162.000 /Con
7
Chim  xanh thuần chủng nhỡ 3 tháng tuổi 450.000 /Con 225.000 /Con Đã tiêm chủng Newcastle và Vaccin tụ huyết trùng.
8
Chim  xanh thuần chủng nhỡ 4 tháng tuổi 630.000 /Con 289.000 /Con
9
Chim  xanh thuần chủng nhỡ 5 tháng tuổi 810.000 /Con 360.000 /Con
10
Chim  xanh thuần chủng nhỡ 6 tháng tuổi 2.250.000 /Đôi 810.000 /Đôi
11
Chim  xanh thuần chủng mái (đang đẻ hoặc sắp đẻ trứng) 1.170.000 /Con 360.000 /Con
12
Chim  xanh thuần chủng bố (xanh biếc đẹp, có đuôi dài) 1.350.000/ Con 450.000 /Con

Mọi chi tiết hay thay đổi các bác liên hệ: Tại đây:
Nguồn: Hatthocvang.com

Post a Comment

0 Comments